Жива земя
Здрави хора
bgenittrroel
Обадете се на: 0700-11-373

Биотор за лозя

Terra-Organica-logo

Земните червеи са изключително важна част от екосистемата поради техния значим принос при увеличаване плодородността на почвите и естественото израстване на растенията. Те издълбават канали , които аерират почвата и спомагат за правилната обмяна на газове между почвата и корените на растенията. Те подпомагат симбиозата между микроорганизмите и тяхната активност. Земните червеи улесняват също минерализацията на хранителните вещества в процеса на раздробяване на органичните отпадъци, като ги правят по-лесно усвояеми за растенията. Някои видове земни червеи се отличават със своята продуктивност и способност да спомогнат на процеса на разпадане на органични материали и отпадъци. Един такъв вид са калифорнийските червеи, а произведения с тяхна помощ компост наричаме вермикомпост, лумбрикомпост или просто биотор от калифорнийски червей. Той е много по-богат на популации от бактерии (5.7 х 107), гъбички (22.7 х 104) и актиномицети (17.7 х 106), от компоста произвеждан по конвенционалната термофилна технология (градински компост). Биоторът подобрява структурата и аерацията на почвата, добавя ценна органична материя в нея и увеличава значително биомасата и разнообразието на микроорганизми, ензими и фитохормони. В резултат от това насажденията са по-жизнени, по-устойчиви на болести и по-плододайни.

Лозарство, Винопроизводство и Биотор от калифорнийски червей

Изполването на биотор от калифорнийски червей в натуралното, органично лозарство вече има традиции в индустриите на Щатите, Франция, Мексико, Австралия и други страни винопроизводители. В България все още няма големи производители, които да прилагат вермикомпост в масовоот си производство. Някои малки производители в пловдивски и хасковски регион започнаха експерименти преди две-три години и резултатите им са силно окуражаващи.

Приложение и дозировка на биоторта

При засаждане на млади лозови пръчки се препоръчва те да се потопят предварително в раствор от една обемна част биотор и десет части вода за период от 48 часа. При използването на този метод се забелязва прихващане на значително по-голям брои лозови пръчки.
При торене на съществуващи лозови насаждения с биотор е много важно да се отбележи, че това следва да се направи като се приложи биотор под лозовия ред на ширина около 20-30см, след което да се покрие със слама или мулч. Този метод дава значително по-добри резултати отколкото просто директното торене на лозята, при което вермикомпоста е изложен на слънце и ветрове. Нормата на торене зависи от състоянието на почвите, но се забелязват най – добри резултати при ползване на 2.5 – 5.0 тона биотор на хектар.

Какво да очакваме от прилагането на биотор:

Опити проведени от Бакърсфиелд и Уебстър показват увеличаване на обема на насажденията от Pinot noir с до 55%, а на насажденията с Шардоне с до 35%. (Buckersfield, J.C., and Webster, K.A. 1998. Worm-worked waste boosts grape yields: Prospects for vermicompost use in vineyards. Aust. N.Z. Wine Ind.
J. 13: 73-76.). Други резултати от това изследване:

  • Значително увеличаване на броя на гроздовете на единица лоза
  • Увеличаване на броя на зърната в един грозд, а от там и увеличаване на теглото му.
  • Повече зърна с правилна форма от контролната единица, т.е. повече продукция с високо качество (при десертните видове се наблюдава същото)
  • Повишени вкусови и ароматни качества на гроздето
  • Повишена устойчивост на заболявания и климатични промени

Горните резултати се подтвърждават както и от други изследвания ( Venkatesh, P.B. 1998. Effect of in situ vermiculture and vermicomposts on availability and plant concentration of major nutrients in grapes. Karnataka J. Agric. Sci.11; 117-121.) така и от практиката.

Какво казват лозарите за използването на биотор от калифорнийски черевей:

Robert de Leuze

Wine master and CEO of ZD wines, Napa Valey, California

„ZD has been farming organically in its Cabneros vineyards since 1996 and even longer in the Rutherford appellation. ZD used vermicompost in each hole when they replanted a three acre block. Vermicompost is also used for the overall application in the vineyards.“
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

Jack Chambers

Owner of Sonoma Valley Worm Farm,California

A study conducted in India, that indicates worm castings raised sugar levels by two points on the Brix scale. “Vermicompost has been shown to raise Brix Levels”.
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

noAnswer

Последно от блога

Последно от фейсбук

За контакти

Вашето име: (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

captcha