Жива земя
Здрави хора
bgenittrroel
Обадете се на: 0700-11-373

Биоземеделие

Terra-Organica-logo

Биоторът от калифорнийски червеи е известен като един от най-ефикасните органични биоактивни обогатители на почвата, който се използва за биоземеделие и при ревитализация на изтощени почви. Той е известен още под наименованията Вермикомпост (Vermicompost) и Лумбрикомпост (Lumbricompost). Биотора подобрява структурата и аерацията на почвата, добавя органична материя в нея и съществено увеличава биомасата и мнообразието на микроорганизми, ензими и фитохормони. Всичко това прави растенията по-жизнени, по-устойчиви на болести и по-плододайни.

Производство на разсад с биотор за Биоземеделие

При производството на разсад, се смесват една част биотор с две до четири части градинска пръст/ или друг градински микс, примерно – компост. Точното съотношение (в рамката 10-50% биотор) е въпрос на експериментиране, защото зависи както от вида на използваната смес и неините физически и биохарактеристики, така и от определения тип зеленчуци, които ще отглеждате. Нека примерите по-долу да ви служат по-скоро като ориентир:

Чушки – 40% вермикомпост
Домати – 40 % вермикомпост
Краставици – 30% вермикомпост
Репички – 20% вермикомпост

Важно е да се отбележи, че дори при ползване на малки количества биотор, да речем в съотношение едно към десет (10%), също може да се забележи видимо по-добър резултат, както е видно от снимките в нашата галерия.(линк) Вторият важен пункт е, че не се забелязва съществено увеличение на разсада, ако се използва повече от 50% вермикомпост в сместа, т.е. ако ползвате 70% вермикомпост резултата няма да е много по-добър от използването на 50% вермикомпост.

Какво да очакваме когато ползваме биотор Жива Земя за разсад?

 • Увеличаване на кълняемостта на семената, респективно броя растения
 • Видимо се увеличава кореновата и листната маса на растенията в сравнение с контролата
 • Растенията стават по-високи и с по-плътно стебло
 • Ускорява се растежа на разсада с до две седмици
 • Увеличава се устойчивостта на разсада
 • Увеличава се процента на успешно вкореняване на разсада в лехите

Биоземеделие – норми на торене с биотор при производство на зеленчуци

Като обща препоръчителна рамка при използване на биотор за биоземеделие е влагането на 200 до 500 литра/ декар, в зависимост от състоянието на почвата и типа на зеленчуците. Разбира се, при много изтощени почви е възможно да се влагат и по-големи количества (над 1т на декар). Нашата препоръка е биотора да се влага в горния слой (15см) на почвата, две до три седмици преди засаждане на полетата със зеленчуци.

Какво да очакваме когато ползваме биотор за биопроизводство?

 • По-ранно развитие на растенията и плододаването (до 2 седмици)
 • Увеличава на добива между с 30 и 50% (в зависимост от културите)
 • Зеленчуците стават по-едри и по-вкусни
 • Раждат се повече зеленчуци с правилна форма, т.е. по-малко нискокачествена продукция или брак.
 • Увеличава с 15 до 45 % съдържанието на витамини в зелечуците
 • Увеличава се устойчивостта на растенията на болести

Горепосоченият ефект е резултат от комбинацията на множество фактори, като подобрените физико-химически качества на почвата, положителната промяна в микробиологичното разнообразие, наличието на хормони и регулатори на растежа и др.

Важно е да пропомним, че стойностите на N-P-K в биотора от калифорнийски червей не са значителни. Затова, когато говорим за биоземеделие за задоволяване на пазара,т.е. търсим максимален икономически ефект, препоръчително е да се използва комбинация от биоторове, така че да се достигнат необходимите нива на N-P-K.

Когато обаче говорим за биоземеделие за задоволяване на собствените нужди, не е необходимо да се добавят други биоторове, защото биотора от калифорнийски червей е комплексен тор, който освобождава половината от хранителните елементи още в първия сезон, а останалата част напред във времето. Тоест с всяко следващо торене се получава напрупване на хранителни елементи в почвата.

Когато говорим за очакван ефект от прилагането на биотор от калифорнийски червей за биоземеделие е важно да се има впредвид, от една страна, състоянието на почвите, на които той се прилага. Така както няма два еднакви парцела земя, то и няма два еднакви ефекта при прилагането на биотора върху тях. Затова е важно да се експериментира с различни норми на торене, така че да се намери най-вярното от икономическа гледна точка решение. Вторият фактор, който следва да се вземе впредвиде типа на органичните отпадъци, с които са хранени червеите – с говежда тор, с отпадъци от зеленчуци от хранителната промишленост, с хартиена пулпа, с утайки от пречиствателни станции и др. Затова и на пазара може да видите биотор от калифорнийски червей на различна цена. Ние не използваме утайки от пречиствателни станции и не препоръчваме използването им за биоземеделие, поради наличието на тежки метали, хормони, и други замърсители.


Robert de Leuze

Wine master and CEO of ZD wines, Napa Valey, California

„ZD has been farming organically in its Cabneros vineyards since 1996 and even longer in the Rutherford appellation. ZD used vermicompost in each hole when they replanted a three acre block. Vermicompost is also used for the overall application in the vineyards.“
E-mail: youremail@sampe.com
Phone: (800) 555-1234

Биоторът от калифорниийски червей е разрешен за употреба за биоземеделие България с Наредба No 15 от 3 август 1999 г. на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, ДВ, бр. 75 и Наредба No 22 от 4 юли 2001 г. на Министерството на земеделието и храните, ДВ бр. 68.

В Европейския съюз е разрешен за употреба за биоземеделие с Анекс I на Европейска Регулация № 889/2008г

noAnswer

Последно от блога

Последно от фейсбук

За контакти

Вашето име: (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

captcha